Saturday, March 26, 2011

Takutkah kita akan bala Allah

Sumber:
http://senadamai.blogspot.com/2011/03/takutkah-kita-akan-bala-allah.html


Telah diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Talib bahawa Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda;
"Apabila membuat oleh umat aku akan 15 perkara berhaklah diturunkan Bala...lalu ditanya sahabat kepada Rasulallah, Apakah itu ya Rasullah. Lalu Rasulallah pun menjawab;


1. Apabila ada harta ghanimah itu pemerintahan
2. Amanah itu pendapatan
3. Zakat itu menjadi denda
4 Menurut lelaki akan isterinya
5. Derhaka akan ibunya
6. Berbakti akan kawannya
7. Berkeras dengan bapanya
8. Suara ditinggikan di dalam masjid
9. Penganjur kaum itu akan orang yang hina mereka itu
10. Dimuliakan laki-laki akan takutkan aibnya
11. Banyak arak di ambil
12. Banyak di pakai sutera
13. Di ambil perempuan menyanyi
14. Bunyi-bunyian
15. Mencaci orang ini akan umat terdahulu


Maka apabila berlaku sahaja 15 perkara ini hendaklah henti ketika itu akan angin merah atau di telan bumi dan berubahnya bentuk dan rupa.


Melihat kepada hadis ini sewajarnya dan sepatutnya kita berasa takut akan bala yang mungkin diturunkan oleh Allah kerana apa yang dinyatakan telah dan sedang berlaku kepada kita ummat islam hari ini khususnya di Malayisa dan dunia amnya. Takutlah kita akan azab dan bala Allah dan ingatlah kita akan firman Allah di dalam al-Quran; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".
No comments: