Wednesday, December 12, 2012

Lupakan Pertikaian "Medan Bertam" dalam Blok PM-307 & sila ambil perhatian pada "Medan Rhu" dalam Blok PM-308.

Sila ambil perhatian... Lupakan Pertikaian "Medan Bertam" dalam Blok PM-307 & sila ambil perhatian pada "Medan Rhu" dalam Blok PM-308.

PM-308 (Medan Rhu)

PM-308A:
1: Telaga Batu Hitam - 1
2: Telaga Janglau - 1
3: Telaga Ara - 1

PM-308B:

1: Merawan Batu

Ada antara kerja2 carigali telah selesai sejak tahun 2011 manakala yang terakhir pula telah selesai pada Oktober 2012. keputusan seismic 2D & 3D serta hasil carigali telah mendapati bahawa antara Telaga2 diatas, ada antaranya menemui Minyak Mentah.

Laporan dari Syarikat yang menjalankan kerja2 Carigali di Blok PM-308A mengesahkan juga bahawa pekatan yang akhirnya disahkan sebagai Minyak Mentah telah naik ke Permukaan Laut ketika kerja2 Carigali menggunakan "Jack-up Rig" dijalankan.


FB-R

No comments: