Saturday, June 23, 2012

Allah SWT sembunyikan empat perkara dalam empat keadaan


No comments: