Thursday, May 5, 2011

Mirae (Masa Depan)

Untuk masa depan

Kitalah yang sendiri menentukannya

Berdiri kita sekarang adalah dari ajaran pengalaman hidup lepas

Kehidupan lepas yang membentuk peribadi dan jatidiri kita

Berdiri kita sekarang adalah untuk membentuk masa depan akan datang

Kita yang akan mengubah nasib kita sendiri.


"Sesungguhnya kaum itu sendiri perlu berubah untuk mengubah masa depan"

"Melalui perubahanlah, kita boleh mencapai kejayaan masa hadapan"

"Diyakini dengan doa dan berserah kepada yang Esa"


Masa depan..

Kita sendiri yang akan menentukannya....

No comments: