Saturday, September 15, 2012

Fakta Superman Yang Tidak Diketahui RamaiSuperman sebenarnya merupakan ciptaan dua orang anak muda Yahudi pada tahun 30-an, Jerry Siegel dan Joseph Schuster. Siegel dilahirkan diCleveland, Amerika Syarikat (AS) sementara Schuster di Kanada padatahun 1914. Mereka menjadi kawan sekolah di Glenville High School (AS).Di sanalah mereka mula menghasilkan karya bersama: Siegel menulisdialog sementara Shuster melukis. Pada tahun 1934, Siegel mendapatilham untuk memulakan cerita seorang bayi dari planet yang lain yangdihantar ke bumi. Bayi itu menjadi Clark Kent, yang bekerja dengan syarikat akhbar Daily Planet. Tetapi Kent bukan sebarangan manusia.Beliau sebenarnya mempunyai kuasa luar biasa.

Komik sebenarnya baru lahir di AS pada masa itu. Menurutbuku Jews and American Comics: An illustrated History of an AmericanArt Form, komik tercipta pada tahun 1933 oleh Charlie Ginsburg, seorangguru separuh masa. Komik dan kemudiannya novel grafik menjadi wahanapenting dalam mengartikulasikan sikap dan pendirian seniman Yahudi diAS. Memang bukan rahsia, selain Superman, watak komik terkemuka sepertiBatman, X-Men dan Spiderman juga dihasilkan oleh artis-artis Yahudi.Tetapi tidak ada watak lain yang begitu besar kesannya berbandingSuperman.

Anehnya cadangan komik Superman ditolak oleh banyakpenerbit masa itu. Akhirnya penerbit Detective Comics (DC) bersetujumembayar $130 ((RM455 sekarang) sebagai royalti. Apabila kali pertamamuncul pada bulan Jun 1934, Superman menjadi komik yang begitu popular.Penerbitnya membuat keuntungan berjuta-juta dolar. Kedua-dua pelukisitu menyaman syarikat itu tetapi sia-sia kerana hakcipta komik telahdiserahkan pada penerbit. Pada tahun 1978 syarikat filem WarnerCommunications membuat filem pertama Superman. Filem itu melonjakkannama pelakon Christopher Reeve. Filem itu mengaut lebih RM962 juta.Hari ini berbilion ringgit telah dipungut dari beberapa buah filemSuperman selain francais barangan. Siegel dan Shuster mati papa kedana.

Pada waktu Superman lahir, AS berada dalam zaman kemelesetan yang teruk. Jutaan manusia hilang pekerjaan. Pada masa yang samasentimen anti-Yahudi begitu meluas di AS. Malah tahun-tahun 30-an itudikatakan dekad anti-Semitism yang paling hebat dalam sejarah negaraitu. Penyokong Nazi menggunakan gerakan German-American Bund untukmendedahkan “perilaku” Yahudi. Beberapa orang tokoh terkemuka Kristianjuga mengecam kaum Yahudi. Kaum Yahudi dihalang dari menyertai banyakpersatuan, kelab malah dikurangkan kemasukan ke universiti-universititernama. Sentimen yang sama membara di Eropah terutamanya di Jerman.Adolph Hilter baru sahaja berkuasa. Hitler sedang melaksanakan dasarmengenal pasti kaum Yahudi dan menyalahkan mereka kerana penguasaanmereka dalam pelbagai bidang – khususnya ekonomi di Eropah. Pelaksanaan”penyelesaian terakhir” Hitler ialah dengan membunuh lebih enam jutaYahudi sewaktu Perang Dunia Kedua, peristiwa yang dikenal sebagaiHolocaust.

Penanggungan kaum Yahudi inilah yang membetik hasrat Siegeldan Shuster untuk memberikan suntikan semangat secara halus. Supermandigambarkan mempunyai dua personaliti, seorang pemberita yang lemahlembut dan pemalu dan yang satu lagi, manusia besi yang boleh menahanpeluru dan terbang ke mana sahaja bagi menyelamatkan manusia dimayapada. Seperti kaum Yahudi yang berhijrah ke AS, Superman jugapendatang. Malah sewaktu Perang Dunia Kedua, Superman juga menjadiaskar, sesuai dengan hasrat untuk menunjukkan kaum Yahudi AS juga samapatriotiknya dengan kaum-kaum lain.


Watak Superman yang diilhamkan oleh Siegel ini mengambil semangat daricerita Nabi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil bagi menyelamatkanBaginda dari Firaun. Dalam komik asalnya bapa Kal-El (nama asalSuperman) bernama Jor-El menghantar anak lelakinya ke dunia dengan misitertentu. Kal-El ditemui oleh keluarga Jonathan dan Martha Kent di ASdan diberikan nama Clark. Perkataan “El” dalam Bahasa Hebrew itu adakaitannya dengan nama Tuhan kaum Yahudi.

Kita tidak tahu apakah kaitan Yahudi pada Superman ini secara sengaja disedari oleh Siegel dan Shuster. Sudah pasti mereka sedar apayang berlaku di Jerman dan prasangka terhadap kaum mereka di ASsendiri. Ironinya konsep “Superman” (manusia luar biasa) dimulakan olehseorang ahli falsafah Jerman bernama Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844- 1900). Beliaulah yang memperkenalkan “Supermensch” dalam bahasaJerman. Superman dalam bentuk komik itu mengetengahkan sifat-sifatkeluarbiasaan yang bukan sahaja memancarkan kekuatan dan kehebatantetapi juga kecerdikan, tetapi rendah diri dan jujur.

Apakah Superman seorang Yahudi? Ini isu yang sebenarnyatelah banyak dibincangkan sebelum ini. Malah sejak tahun 1940 lagi,Menteri Propaganda Adolph Hitler yang berpengaruh bernama JosefGoebbels dalam akhbar Das Schwarze Korps, lidah rasmi Pertubuhan Nazi,mengisytiharkan Superman sebenarnya Yahudi. Beliau menyedari pengaruhkomik itu ke atas masyarakat dunia. Bagi Goebbels Superman ialah “alterego” Yahudi yang berbahaya.

Tahun ini genaplah 75 tahun lahirnya Superman. Orang tidaklagi sedar dari mana asalnya Superman. Watak ini menjadi ikon berbilionmanusia di dunia, khususnya kanak-kanak. Superman ialah penyelamatmanusia kerdil dan tertindas. Kita menerima wira Yahudi yang menjadiAll-American Hero sebagai wira kita juga. Tidak ada salahnya menerimawira seperti ini kerana ia menjadi sebahagian dari budaya popular.Malah tidak ada salahnya memakai pakaian Superman atau seperti FaizalTahir, menjadikan watak itu identiti persembahannya. Tetapi matlamatdan misi ciptaan seperti ini harus difahami dengan jelas.

Orang Yahudi tidak ramai di dunia ini, mungkin 14 juta orang sahaja.Tetapi mereka bangsa yang cerdik dan berpengaruh. Pengalaman kaummereka di Jerman mengajar mereka makna survival. Seperti tulisan sayamengenai Sinema Holocaust dua minggu lalu, mereka menggunakan filemsebagai wadah penting mengingatkan rasa bersalah Jerman dan dunia padamereka. Sentimen anti-Yahudi di AS menggerakkan mereka untuk mewujudkangerakan lobi yang paling ditakuti di negara itu, Israel Public AffairsCommittee (AIPAC).

Dalam rencana saya di dalam halaman ini pada 22 Jun 2003(“Mencari Rahsia Kekuatan Yahudi”) saya menyentuh tentang penguasaankaum Yahudi dalam pelbagai bidang. Dalam dunia sastera merekamenggunakan kuasa pengkritik dan industri buku bagi “mengasingkan”orang lain. Pendedahan yang dibuat oleh Richard Kostelanetz dalambukunya The End of Intelligent Writing: Literary Politics in Americayang terbit pada tahun 1973 patut sangat dibaca.

Pada tahun 1973 juga, Paul Finley, bekas ahli Dewan Senat AS,menulis buku They Dare To Speak Out: People and InstitutionsConfronting Israel’s Lobby yang mendedahkan bagaimana takutnya ahlipolitik AS dengan lobi Yahudi. Malah bukan rahsia lagi, sesiapapun yangingin menjadi Presiden AS – termasuk Barack Obama – harus mendapatsokongan atau endorsement dari gerakan lobi Yahudi di AS.

Semua ini mungkin kerana kaum Yahudi menguasai media, budayapopular selain sistem perbankan dan gerakan NGO yang berpengaruh.Banyak orang memandang remeh pengaruh budaya popular terhadappembentukan minda. Tetapi seperti apa yang berlaku pada watak komikSuperman, pengaruhnya cukup besar dan berpanjangan.

Hari ini anak-anak Muslim mengutuk rejim Yahudi keranamenyerang Gaza. Mereka membawa sepanduk anti-Israel dan anti-Yahudi.Dada mereka membara dengan kemarahan. Pada waktu yang sama merekamemakai baju-T bertulis ‘Superman’ wira yang dicipta untuk membuktikankeperkasaan kaum Yahudi.

faktanya….

Superman sebenarnya merupakan ciptaan dua orang anak muda Yahudi pada tahun 30-an, Jerry Siegel dan Joseph Schuster.

Komik dan kemudiannya novel grafik menjadi wahana penting dalam mengartikulasikan sikap dan pendirian seniman Yahudi di AS.

Selain Superman, watak komik terkemuka seperti Batman, X-Men dan Spiderman juga dihasilkan oleh artis-artis Yahudi.

Komik Superman ditolak oleh banyak penerbit masa itu.Akhirnya penerbit Detective Comics (DC) bersetuju membayar AS$130((RM455 sekarang) sebagai royalti.

Pada waktu Superman lahir, AS berada dalam zaman kemelesetan yang teruk dan sentimen anti-Yahudi begitu meluas di AS.

Bapa Kal-El (nama asal Superman) bernama Jor-Elmenghantar anak lelakinya ke dunia dengan misi tertentu. Kal-El ditemuioleh keluarga Jonathan dan Martha Kent di AS dan diberikan nama Clark.

Menteri Propaganda Adolph Hitler, Josef Goebbels mengisyitiharkan Superman sebenarnya Yahudi dan amat berbahaya.

Tp,Kita menerima wira Yahudi yang menjadi All-American Hero sebagai wira kita juga…

No comments: